/kurumlar/merzifon.gov.tr/Duyurular/
 2911 Sayıl Toplltı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi İle
İş Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi Uyarınca Alınan Kararı